niedziela, 23 lipca 2017

Zebrane z tygodnia #332.
Chosen from the week #332.

Witam szanowne państwo-draństwo na DansE MacabrE i zapraszam do lektury oraz komentowania kolejnego wydania Zebranych z tygodnia, cyklu który na blogu ukazuje się od #332 tygodni.

Znajdziecie tutaj galerie, nowości, poradniki oraz recenzje, podsumowania i ciekawostki związane głównie z uniwersum Warhammer Fantasy, choć nie tylko...Zobaczcie także co wydarzyło się
sto dwieście trzysta tygodni temu:

I greet you cordially on the DansE MacabrE and invite you to careful reading and bold commenting the next release Chosen from the week, this cycle appears on the blog since #332 weeks.

In Chosen of the week you will find galleries, news, tutorials, reviews, summaries and  facts related mainly to the Warhammer Fantasy universe, but not only...Look also what happened
one and two and three hundred weeks ago:

Model tygodnia   |   Miniature of the week

The palace harlequin painted by Aleksandr_Bodrikov.
Warhammer Fantasy
 • Na DansE MacabrE opublikowałem regulamin i scenariusze na turniej Warheim FS - Mitterhebst, który odbędzie się 30 września 2017.
 • Ponadto Gideon na blogu Awesome Lies wpisem VI: Tabletop Heroes kontynuuje cykl The WFRP Story.
 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem kilka informacji na temat prowincji Middenland oraz zaprezentowałem nagrody ufundowane na turniej Warheim FS przez sklep Kromlech.
 • On DansE MacabrE, I published the rules and scenarios for the Warheim FS - Mitterhebst tournament, which will take place on September 30, 2017.
 • Gideon on Awesome Lies blog entry VI: Tabletop Heroes continues The WFRP Story series. (ENG)
 • In the DansE MacabrE blog, I posted some information about Middenland, and I presented the prizes sponsored at the tournament Warheim FS by Kromlech. (PL)

Galerie   |   Galleries

Nowości   |   News

Poradniki   |   Tutorials

 • Arbal na łamach swojego bloga Coloured Dust krok po kroku pokazał jak pomalował popiersie Grunt od Nuts Planet.
 • Zaś Dave na blogu Wargaming Tradecraft pokazał swój pomysł na model Human Wizard od Privateer Press.
 • A Jeroni na łamach eureka! painting to rule the world pokazał jak pomalować model Karla Franza techniką NMM.
 • Arbal on his blog Colored Dust step by step showed how he painted the bust of Grunt from Nuts Planet. (PL/ENG)
 • Dave on the blog Wargaming Tradecraft has shown his idea of the Human Wizard model from Privateer Press. (ENG)
 • Jeroni on the eureka! painting to rule the world showed how to paint Karl Franz's model with NMM technique. (ESP/ENG)

Recenzje   |   Reviews

 • Maniex na swoim blogu Maniexite rozpakował zestaw Sector Imperialis Objectives od Games Workshop.
 • David na Sproket's small world podzielił się swoimi wrażeniami na temat pędzli Element Masterclass Brushes od Element Games.
 • Na łamach bloga DansE MacabrE opublikowałem recenzję modelu Ogre Gunner od Scibor MM.
 • Maniex on his blog Maniexite unpacked Sector Imperialis Objectives from Games Workshop. (PL)
 • David at Sproket's small world shared his impressions about Element Masterclass Brushes from Element Games. (ENG)
 • On the DansE MacabrE blog, I posted a review of the Ogre Gunner from Scibor MM. (PL/ENG)

Podsumowania   |   Summaries

Inne   |   Others

 • Draug na GRYOnline.pl podzielił się wrażeniami z gry w Wiedźmina, którego nie było.
 • Wpisy opublikowane w ramach #35 edycji Figurkowego Karnawału Blogowego pojawiły się w minionym tygodniu między innymi na blogach Gangs of Mordheim i Kostka Domina.
 • Ponadto przypominam, że między innymi na DansE MacabrE możecie zapoznać się z wywiadem, przeprowadzonym w ramach akcji Między Młotem a Kowadłem, której bohaterem jest Krzysztof Dust Brothers.
 • Draug on the pages of GRYOnline.pl shared his impressions of the game The Witcher, which was not. (PL)
 • Entries published within the #35 edition of Miniature Blog Carnival appeared in the last week, among other things on blogs Gangs of Mordheim and Kostka Domina. (PL)
 • I remind you, among other things on the DansE MacabrE, you can read the interview, conducted as part of Between the Hammer and the Anvil, with Krzysztof from Dust Brothers. (PL)

I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.


A jeśli znajdziecie w sieci odnośniki do ciekawych galerii, nowości, poradników, recenzji lub ciekawostek albo sami opublikujecie warty uwagi wpis na waszym blogu to piszcie śmiało komentarze pod tym wpisem.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.


And if you find the web links to interesting galleries, news, guides, reviews, interesting facts, or they do publish a very interesting one entry on your blog please write boldly comments on this entry.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

piątek, 21 lipca 2017

InBoX: Ogre Gunner od Scibor MM.

Dziś zapraszam do lektury recenzji modelu 28mm Ogre Gunner #3 OGSE0019 od Scibor MM.

Ogre Gunner został zapakowany firmowo w przeźroczysty blister, wewnątrz którego znalazł się odlany w kilku częściach żywiczny model oraz sceniczna podstawka, a także ulotka z adresem internetowym sklepu. Z kolei na odwrocie blistra znajduje się naklejka z kodem kreskowym oraz nazwą zestawu.

Figurka została odlana z szarej żywicy, a nadlewki i błony pozostałe po odlewie nie są trudne do usunięcia. Detale modelu są ostre i wyraźne.

Ogre Gunner to masywny brodady ogr, odziany w spięte pasem spodnie i ciężkie buty. Stwór przez ramię ma przewieszony worek w którym najpewniej dźwiga proch strzelniczy i kule do armaty, którą obejmuje prawym ramieniem, w lewej ręce Ogr trzyma płonącą pochodnię.


Stylistycznie model różni się od Ogrów od GW, jednak moim zdaniem rzeźba Scibora wygląda dużo naturalniej i dynamiczniej.

W czasie rozgrywek w Warheim FS figurka Ogre Gunner z powodzeniem reprezentować Najemne Ostrze - Miotacza ołowiu lub jednego z drużynników Zwiadowczej kompanii z Królestw Ogrów.


Model był jedną z nagród ufundowanych przez Scibor MM, którą można było wygrać w turnieju Warheim FS - Ucieczka z Gór Środkowych.
Today I invite you to read the review of the model 28mm Ogre Gunner #3 OGSE0019 from Scibor MM.

The Ogre Gunner was packaged in a transparent blister, which contained a resin cast in several parts and a leaflet with the shop's internet address. On the reverse side of the blister is a sticker with a bar code and the name of the set.

The miniatures was cast of gray resin, and the resin and membranes remaining after casting are not difficult to remove. The model details are sharp and clear.

Ogre Gunner is a massive bearded ogre, dressed in tight-fitting pants and heavy boots. The creature over the shoulder has an overhanging bag in which it probably shoots gunpowder and cannonballs into the cannon that includes the right arm, in the left hand an ogre holds a burning torch.

Stylistically different from Ogres from GW, however, in my opinion Scibor's sculpture looks much more natural and dynamic. 

During the game in Warheim FS Ogre Gunner miniatures successfully represented the Hired Sword - Leadbelchers or one of the Ogres warband.

The model was one of the prizes funded by the Scibor MM, which could be won in the tournament Warheim FS - Escape from Middle Mountains.I to wszystko na dzisiaj.

Jeśli spodobał ci się wpis to udostępnij post oraz kliknij na umieszczone poniżej gwiazdki, kwadraty oraz inne G+1 czy FB lubię to!.
And that's all for today. 

If you liked this entry share post and leave mark by clicking on the stars, squares and other G+1 or FB like it !.

Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS. 

czwartek, 20 lipca 2017

Postać Dramatu - Drezyna Bojowa Snotlingów.

Dziś mam dla Was propozycję zasad kolejnej Postaci Dramatu do Warheim FS - szanowne państwo-draństwo oto Drezyna Bojowa Snotlingów.

Wszelkie uwagi, komentarze i sugestie mile widziane. Jeżeli dostrzegliście jakieś błędu lub macie pomysł na jakąś modyfikację to piszcie.

Jeśli szanowne państwo-draństwo ma pomysły na kolejnych bohaterów specjalnych do Warheim FS, a wystarczy mi nawet krótki opis zawarty w kilku zdaniach, to piszcie śmiało w komentarzach poniżej.Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...