środa, 21 lutego 2018

Galeria: Krasnoludowie Chaosu z Zorn Uzkul. Żelazny Demon, część 2.
Gallery: Chaos Dwarves from Zorn Uzkul, Iron Demon, part 2.

Prace nad kompanią Krasnoludów Chaosu z Zorn Uzkul ruszyły do przodu, a malowanie Żelaznego Demona zbliża się ku końcowi.

Żelazny Demon, który w kompanii Krasnoludów Chaosu pełni także rolę Wieźniarki został złożony z trzech modeli. Głównym elementem machiny wojennej jest model Cage Rager od Privateer Press, a towarzyszą mu modele Ogre Slaughterer oraz 
Ogre Gunner #2 od Scibor MM, którego możecie obejrzeć na zdjęciach poniżej.

Model tymczasowo umieściłem na podstawce 40x40 mm, docelowo znajdzie się na podstawce rydwanowej wraz z pozostałymi figurkami.
Work on the company of Chaos Dwarves from Zorn Uzkul has moved forward, and the painting of the Iron Demon is coming to an end.

The Iron Demon, which in the company of the Chaos Dwarves also performs the role of a slave's coach, was made up of three models. The main element of the war machine is the Cage Rager model from Privateer Press, and it is accompanied by the Ogre Slaughterer and Ogre Gunner #2 models from Scibor MM, which you can see in the pictures below.

I placed the model temporarily on a 40x40 mm base, it will eventually be on a chariot bases with other miniatures.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

wtorek, 20 lutego 2018

Imperium, część 90 - Prowincje. Wielkie Księstwo Reiklandu & Wolne miasto kupieckie Kemperbad, część 3 - Historia i polityka.

- W Reiklandzie gdzie nie spluniesz tam szlachcic, gdzie nie spojrzysz tam rycerz, gdzie nie pójdziesz tam sługa!

- Świnka/świniaczek/świniątko. (Pieszczotliwe określenie wśród pospólstwa, odpowiednik kochanie lub skarbie. Klient w skromnym sklepiku może być powitany przyjaznym załowaniem: Tak, świnko?)

- Najlepsi łucznicy to Reiklandczycy!

- W Reiklandzie każdy ci powie, że znajomka ma na Dworze!

- Wrzeciono Dyrath. (Przeznaczenie lub los. Określenie powstało z ludowego przesądu, że pępowina jest splatana przez Dyrath i wręczana Morrowi, aby mógł za jej pomocą wciągnąć ludzi do swojego królestwa, gdy nadejdzie ich czas.)

- Nurt Reiku jest wartki i głęboki. (Przestań zadawać pytania.)
- Z Księgi Przysłów i Powiedzeń, spisanej przez Alfreda Weltbohrera

Historia Wielkiego Księstwa Reiklandu, jest silnie związana z całym Imperium i równie bogata. Bogactwo Reiklandu pochodzi z handlu, oraz uprzywilejowanej pozycji jaką jest posiadanie stołecznego miasta Imperium.

Największym miastem prowincji jest Altdorf, od wieków będący stolicą Lenna Sigmara. Miasto, w ciągu wieków kilkakrotnie było oblegane, jednak nigdy nie zostało zdobyte. Największe oblężenie miało miejsce w XVIII wieku, kiedy to orczy generał Gorbad Żelazny Pazur, pokonał drogę przez południe Imperium, dewastując Averland, Solland (obecnie Wissenland) oraz Nuln i dotarł wraz ze swą kilkunastotysięczną armią pod mury Altdorfu. I choć w czasie oblężenia zginął Imperator Sigismund, obrońcy zdołali odeprzeć atak i zmusili Zielonoskórych do odwrotu. Wycofujące się wojska Gorbada zostały rozbite i wycięte w pień, a sam generał zginął zabity przez Hrabiego Wissenburga w czasie Bitwy pod Grunburgiem.

Największą i najbardziej wpływową szlachecką rodziną Reiklandu jest ród Holswig-Schliestein, z którego wywodzą się Elektorowie prowincji, noszący tytuł Wielkiego Księcia, oraz ostatni władcy Lenna Sigmara, w tym obecny Imperator Karl-Franz I. Wśród pozostałych, wpływowych i szanowanych rodzin znajdują się: ród Saponatheim, zamieszkujący Zamek Grauenburg i władający Baronią Saponatheim, z której pochodzi Graf Bögenhafen Wilhelm; ród Jungfreud z którego wywodzi się Graf Ubersreiku Sigismund; oraz ekscentryczna i introwertyczna rodzina Wittgenstein z szaloną Baronową Ingrid na czele.

Graf Wilhelm von Saponatheim uważany jest za nieudolnego, pozbawione zmysłu organizacyjnego władcę, który przedkłada przyjemności płynące z polowania i balów nad obowiązki związane z zajmowaną pozycją. Graf jest bardziej niż szczęśliwy, mogąc zrzucić ciężar zarządzania bogatym i szybko rozwijającym się Bögenhafen na rajców miejskich, wśród których znajdują się przedstawiciele czterech najbogatszych rodzin kupieckich miasta: Hagenów, Ruggbroderów, Steinhagenów oraz Teugenów. Jedynym obowiązkiem, jaki bierze na siebie Graf Wilhelm jest organizacja dorocznego festiwalu i targu Schaffenfest, na który przybywa wiele nobilitowanych i szanowanych rodzin arystokratycznych z Reiklandu i spoza granic prowincji.

Graf Sigismund von Jungfreud władający Ubersreikiem, uważany jest za całkowite przeciwieństwo Grafa Bögenhafen, choć wynika to zapewne presji, jaką na Grafie Ubersreiku wywiera Altdorf. Imperator wysłał bowiem do Auerswaldu, miasta położonego około 60 kilometrów na północny-wschód od Ubersreiku, swego Plenipotenta, którego zadaniem jest przejęcie władzy w przemysłowym zagłębiu Imperium. Graf słusznie podejrzewa, że po tym jak Plenipotent przejął kopalnię Hahnbrandt oraz nałożył dodatkowe podatki na statki płynące Rzeką Teufel, sięgnie także po jego stanowisko. Graf Sigismund rozświecony posunięciami Plenipotenta zmobilizował swoją armię, a żołnierze obu, zwaśnionych, walczących o zyski stron stoczyli już kilka pojedynków. Wojna pomiędzy Ubersreikiem a Auerswaldem wisi na włosku.

Baronowa Ingrid von Wittgenstein, włada Zamkiem Wittgenstein położonym w połowie drogi pomiędzy Kemperbad a Nuln. Baronowa, według plotek całkowicie szalona, spędza całe miesiące, zamknięta w swoim zamku, mając za towarzystwo tuziny kotów. Ingrid von Wittgenstein, podobnie jak cały ród Wittgensteinów, znana jest ze swej pogardy do ludzi niższego stanu, których uważa za półludzi, przeznaczonych jedynie do niewolnictwa.
Wśród wielu wybitnych reiklandzkich formacji wojskowych, najbardziej znaną się Rycerze Reiksguardu. Ten świecki zakon rycerski, założony został przez Elektora Nuln w czasie Wieku Trzech Imperatorów, po to by chronić legalnie wybranego Imperatora przed jego oponentami z Middenlandu i Talabecklandu. Wielu spośród rycerzy to majętni i wpływowi szlachcice, którzy w razie potrzeby towarzyszą Imperatorowi zarówno w czasie świąt, uroczystości jak i działań wojennych. Przywódca rycerzy znany jest jako Reikmarschall i obecnie jest nim Kurt von Helborg. Oddziały rycerzy to zarówno odziani w pełne zbroje płytowe kawalerzyści, jak i walczący halabardami piechurzy, tworzący niezwykle zdyscyplinowane i bitne formacje.

Spośród templariuszy najbardziej znani są służący Kultowi Sigmara Templariusze Płonącego Serca. Templariusze, będący zbrojnym ramieniem Świątyni Sigmara bezlitośnie walczą z demonologami, nekromantami, kultystami Chaosu i Zielonoskórymi. Na czele zakonu stoi Wielki Mistrz, obecnie jest nim Heinrich II von Sangershausen.

W granicach prowincji, nie licząc Armii Imperialnej, strażników dróg i żołnierzy służących poszczególnym rodom szlacheckim, służy wiele oddziałów najemnych, służących różnym gildiom i organizacjom.

ciąg dalszy nastąpi...
(a wszystkie wpisy fluffowe opublikowane dotychczas dostępne są w czytelni).


Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.

poniedziałek, 19 lutego 2018

Raport bitewny: Łowcy czarownic vs Zbrojne stado Zwierzoludzi.
After battle report: Witch hunters vs Chaos Beastmen.

Turniej Warheim FS - Przeklęty Szczurołap zbliża się wielkimi krokami.

Postanowiliśmy więc ze Szczerym rozegrać pierwsze dwa scenariusze turniejowe.

Poniżej znajdziecie, krótką relację z potyczki Warheim FS według zasad turniejowego scenariusza Pomiot klanu Moulder, którą rozegraliśmy Innym Wymiarze w Katowicach. 

Do walki wystawiłem komplet bohaterów Łowców czarownic (wyposażonych dodatkowo w pistolety pojedynkowe, średnie pancerze oraz tarcze) w towarzystwie dwóch Psów bojowych i obowiązkowej Postaci Dramatu, czyli Przeklętego Szczurołapa.

Natomiast Szczery wystawił do walki Zbrojne stado Zwierzoludzi, w którym oprócz kompletu bohaterów i Przeklętego Szczurołapa znalazły się Harpie oraz przyzwane przez Szamana Zwierzoludzi modele Wilczarzy Chaosu.

Zadania, które stoją przed graczami w pierwszym scenariuszu to z jednej strony Wyłączenie z akcji! modelu reprezentującego Pomiot klanu Moulder, a z drugiej przeprowadzenie modelu Przeklętego Szczurołapa do strefy rozstawienia przeciwnika.

Scenariusz rozegraliśmy na macie do gry G-Mat: Forgotten Realm od GameMat.eu o której więcej napisałem TUTAJ.
Tournament Warheim FS - Cursed Ratcatcher is fast approaching.

So we decided to play the first of two tournament scenarios with Szczery.

Below you will find a short report of the game in Warheim FS according to the rules of the tournament scenario Spawn of the clan Moulder, which we played in the Inny Wymiar in Katowice.

I put up a set of heroes of Witch hunters (additionally equipped with dueling pistols, medium armors and shields) in the company of two War dogs and a mandatory Dramatis Personae in the Tournament, that is the Cursed Ratcatcher.

In turn, Szczery staged an Armed herd of Beastmen to fight, in the ranks of the company, apart from a set of heroes and Cursed Ratcatcher, there were also Harpies and models of the Chaos Hounds summoned by the Beastman Shaman.

The tasks that stand in front of the players in the first scenario are on the one hand Out of action! a model representing the Spawn of the clan Moulder and on the other move a model of the Cursed Ratcatcher to the enemy's deployment zone.

We played the battle on the G-Mat mat: Forgotten Realm from GameMat.eu, more about the game mat I wrote HERE.
Przy użyciu Laser Line - Targetlock od Army Painter sprawdziliśmy nawet czy Pomiot klanu Moluder będzie mógł przemieszczać się zgodnie z założeniami scenariusza.


Pomysł na rozgrywkę miałem raczej prosty.

Przeklęty Szczurołap wystawiony na lewej flance miał spokojnie zmierzać w kierunku strefy rozstawienia przeciwnika, który jak liczyłem podobnie postąpi ze swoim modelem Postaci Dramatu. Natomiast modele bohaterów uzbrojone w pistolety pojedynkowe miały wykryć i ostrzelać model Pomiotu klanu Moulder.

Niestety, co raczej mnie nie zdziwiło, plan się nie powiódł.

Nie znałem przed rozstawieniem składu kompanii Szczerego, a ten dzięki zdolności wysoki lot jakim dysponują Harpie zaszarżował i pokonał model mojego Bohatera Specjalnego.

Strzelanie z pistoletów pojedynkowych także okazało się dla moich bohaterów nie lada wyzwaniem, a niezliczone jedynki na kostce skutecznie sabotowały plan.

Koniec końców Łowcy czarownic po stracie 1/4 stanu kompanii rozbili się i uciekli z pola walki.

Szczery wygrał scenariusz, choć nie udało mu się zdobyć kompletu Małych Punktów.

Jeden z łowców czarownic umarł w wyniku odniesionych obrażeń, jednak przychód pozwolił na uzupełnienie szeregów kompanii.
The idea for the game was rather simple. 

Cursed Ratcatcher exhibited on the left flank was supposed to calmly move towards the opponent's deployment zone, which, as I hoped, would do the same with his Dramatis Personae model. However, the models of heroes armed with dueling pistols were supposed to detect and fire the model of the Spawn of the clan Moulder.

Unfortunately, which did not surprise me, the plan did not succeed.

I did not know before setting up the company of Szczery, and this thanks to the ability of the high fly that Harpies has charged and defeated the model of my Special Hero.

Shooting with dueling pistols was also a challenge for my heroes, and countless ones on the ankle were effectively sabotaging the plan.

In the end, the witch hunters crashed after losing 1/4 of the company's status and fled the battlefield.

Szczery won the script, although he failed to get a set of Small Points.

In the end, one of the witch hunters died as a result of injuries, but the income obtained after the game allowed to complete the company's ranks.


Możecie także zostać Patronami DansE MacabrE i wesprzeć projekt za pośrednictwem strony patronite.pl.

A więcej o moim udziale na patronite.pl znajdziecie TUTAJ.
You can also become Patrons of DansE MacabrE and support the project through the patronite.pl website.

And more about my participation at patronite.pl can be found HERE.Będzie mi miło jeśli pozostawicie po sobie komentarz i udostępnicie ten post. Jeśli chcecie postawić mi kawę przycisk DONATE znajduje się poniżej.
I will be happy if you leave comments and share this post with friends. If you want to put me a coffee DONATE button is below.


Zachęcam także do POLUBIENIA gry Warheim FS na FB,
dołączenia do BLOGOSFERY oraz komentowania wpisów!
Zapraszam także na forum AZYLIUM, które skupia graczy
Mordheim i Warheim FS.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...